Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 8.02.2022r.

Jest to szczególny dzień w roku, ponieważ obchodzą go mieszkańcy i przedstawiciele państw, instytucje z całego świata. Pełną listę można znaleźć na stronie www. saferinternetday.org. Organizatorem w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, natomiast głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie oraz promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do treści internetowych. Inicjatorzy Dni Bezpiecznego Internetu chcą także zwrócić uwagę rodziców, nauczycieli i wychowawców na problematykę bezpieczeństwa on line oraz jak bezpiecznie i prawidłowo wykorzystywać Internet.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę udziela pomocy i wsparcia rodzicom (pomoc telefoniczna i on line psychologiczna, terapeutyczna i prawna) - 800 100 100 , prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, prowadzi Poradnię Dziecko w Sieci tel: 22 826 88 62, poradnia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na stronie internetowej Fundacji znajdują się materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli w obszarze cyebrzagrożeń.

Uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień byli objęci działaniami: quizy, godziny wychowawcze, lekcje informatyki- ciekawe filmiki, przygotowywanie plakatów i komiksów profilaktycznych! Aktywny tydzień działań za nami. Zapraszamy na szkolnego facebooka w celu zobaczenia fotorelacji!

Drodzy rodzice, nauczyciele musimy pamiętać że na dzieci i młodzież w Internecie czeka wiele niebezpieczeństw, od nas - dorosłych - zależy jak ich przygotujemy do rozsądnego, mądrego korzystania z zasobów Internetu oraz jego możliwości.

Monika Morka 


„AKTYWNA TABLICA” W NASZEJ SZKOLE

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do rządowego projektu „Aktywna Tablica”, którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w środki nauczania  oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych. 

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione między innymi: monitor interaktywny, sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie najnowszej generacji wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 


KOMPETENCJE KLUCZOWE

 

Szanowni Rodzice w naszej szkole, podczas lekcji prowadzonych stacjonarnie jaki i zdalnie rozwijamy kompetencje kluczowe u wszystkich uczniów. 

Czym to są kompetencje kluczowe?

  • Kompetencje kluczowe to ramy określające nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie
  • Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do  samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.
  • Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw.

 Kompetencje zdefiniowano w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie:

• wiedzy,

• umiejętności,

• postaw odpowiednich do sytuacji:

 

Wiedza

Umiejętności

Postawa

Na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie.

Umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania  z istniejącej wiedzy do osiągania wyników.

 

Postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.

 

 

Wyróżniamy osiem kompetencji kluczowych

• Wszystkie są jednakowo ważne dla rozwoju osobistego.

• Niektóre są przekrojowe lub interdyscyplinarne (np. znajomość technologii informacyjno-   komunikacyjnych, przedsiębiorczość, umiejętności obywatelskie, ekspresja kulturowa).

• Są ze sobą powiązane lub się częściowo pokrywają. Umiejętności wynikające z jednej, wspierają biegłość w innej:

–Umiejętności językowe (sprawność, czytania, pisania), matematyczne i umiejętności w zakresie (Technologii Informatyczno-Komunikacyjne) to podstawa uczenia się;

–Umiejętność uczenia się sprzyja wszelkiej innej aktywności edukacyjnej.

• Niektóre sprawności są kluczowe dla wszystkich ośmiu kompetencji (np. krytyczne myślenie, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka,  podejmowanie decyzji, kierowanie emocjami).

 

Poszczególne kompetencje kluczowe to:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym

To zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie  i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.

  1. porozumiewanie się w językach obcych   

Opiera się na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych. Wymaga też takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych.

3.     kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne       

Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

Podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia.

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby ludzi.

Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

  1. kompetencje informatyczne

Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w edukacji, pracy, czasie wolnym. Opierają się na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywaniu różnorakich narzędzi i ich oprogramowania (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów) do uzyskiwania, krytycznej oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

  1. umiejętność uczenia się

Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także umiejętne korzystanie z wcześniejszych doświadczeń.

  1. kompetencje społeczne i obywatelskie

Kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, obejmujące zachowania przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów. Obejmują zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, porozumiewania się w różnych środowiskach, negocjacji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność i prawość. Obejmują znajomość współczesnych, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii, zdolność do zaangażowania w działania publiczne, poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

  1. inicjatywność i przedsiębiorczość

Zdolność do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i ich realizacji zgodnie z zamierzeniami. Obejmują kreatywność, innowacyjność, umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron, gotowość do podejmowania ryzyka. Wskazuje także na znaczenie świadomości zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znajomość zasad działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi.

  1. świadomość i ekspresja kulturalna

Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28