Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgłoszenia uczniów klasy I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, przyjmowane będą od 04.03.2019 do 22.03.2019 na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018r.poz 996) oraz Zarządzenia nr BM 0050.146.2018 Burmistrza Miasta Pszów.

Zgłoszenia i wnioski dostępne są w sekretariacie SP 2 Pszów i na stronie internetowej szkoły: www.sp2.pszow.pl

 


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. W tym roku dzień ten wypadł w samym środku ferii , co uniemożliwiło nam uroczyste obchody. Postanowiliśmy wrócić do tego po przerwie zimowej. Polonistki przygotowały dla uczniów quizy, krzyżówki oraz gry i zabawy językowe. Na korytarzach  pojawiły się  cztery  stanowiska z zadaniami , które należało wykonać, aby otrzymać „ Certyfikat pełnoprawnego użytkownika języka polskiego”. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki , frazeologii . Nie zabrakło również kącika językowego, przy którym sprawdzano umiejętność radzenia sobie z tak zwanymi łamańcami językowymi , czyli wierszykami i powiedzeniami  przepełnionymi trudnymi do wyartykułowania słowami. Okazały się one największym wyzwaniem zarówno dla dzieci jak i nauczycieli .Korytarze szkolne zostały ozdobione wykonanymi przez uczniów plakatami promującymi obchody tego wyjątkowego dnia.  Uczniowie wysłuchali również audycji nadanej przez szkolną radiolę informującej o historii i znaczeniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Ponadto zorganizowano  dla uczniów konkurs ortograficzny i literacki. Obchody tego ważnego dla wszystkich święta upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Moda na język polski na pewno zagości w naszej szkole na dłużej i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń szkolnych.

 Iwona Krzykała


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie z siedzibą: 44-370 Pszów, ul. Karola Miarki 16, nr tel. 32 4540717.

2.        Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej podany adres siedziby administratora

3.        Administrator przetwarza dane osobowe:

a)   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2018.1457 z późn. zm. )

b)   w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.        Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyrażenie zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

5.        Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.        Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8.        Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

10.    Dane osobowe są udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom, upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom, wspomagającym administratora i za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności.

 


Znalezione obrazy dla zapytania dbi 2019 w naszej szkole

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole odbył się w całym pierwszym tygodniu lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online .

 

Nasza szkoła już po raz kolejny brała czynny udział w DBI, a tym samym w inicjowaniu i propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie oprócz pogadanek, filmów i warsztatów wykonali wspólnymi siłami całej klasy plakat profilaktyczny pt.: „ Bezpieczeństwo w Sieci”! Najlepszy plakat wykonała klasa IVa, brawa dla nich! Pozostałe klasy również wykonały wspaniałe prace! Dzięki plakatom rozwieszonym na terenie szkoły uczniowie utrwalają właściwe zachowania w sieci. Bardzo dziękuję za zaangażowanie!

 

Monika Morka

 


„Marzycielska Poczta”

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek pocztowych do ciężko chorych dzieci. Pisanie listów odbyło się podczas spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie szczerze wzruszyli się, czytając informacje zawarte w profilu szesnastoletniej Natalki z Brzegu dotkniętej Zespołem Downa i niedoczynnością tarczycy. W związku z tym, że dziewczynka niedługo będzie obchodziła urodziny, postanowili napisać do niej listy pełne ciepłych słów i życzeń. Swoje prace ozdobili pięknymi rysunkami. Kto wie, może w ten sposób zrodzi się prawdziwa korespondencyjna przyjaźń?

 

Natalce przesyłamy moc uścisków i serdeczności, z kolei jej rodzicom życzymy dużo wytrwałości i radości czerpanej z każdego dnia spędzonego z córką! Mamy nadzieję, że dziewczynka ucieszy się z własnoręcznie przygotowanych przez uczniów listów.

 

Anna Kałusek


 

 

Zegar

Kalendarz

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31