Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka

i trzeba o nią dbać"

ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek

 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGOPEDA

 

Na zajęcia logopedyczne kierowani są uczniowie, u których po przesiewowym badaniu logopedycznym stwierdzono wadę wymowy.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne i morfologiczne.
Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Niezwykle ważne jest, by w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.
Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Szczególnie trzeba o tym pamiętać! Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem pozwolą osiągnąć sukces!


„Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci”

 

Szanowni Rodzice!

Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy, gdy:

 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby,
 • mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha,
 • w czasie mówienia wykrzywia wargi w którąś stronę,
 • wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności z wypowiadaniem głosek nosowych,
 • głoski dźwięczne (w, z, d, b, g, ż, dż) zastępuje ich bezdźwięcznymi odpowiednikami,
 • nieprawidłowo realizuje głoskę r lub zastępuje ją głoskami j, l w szóstym roku życia,
 • zamiast głosek k, g mówi t, d, a l-j,
 • pięciolatek głoski: sz, ż, cz, dż zastępuje głoskami s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź,
 • opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale i niewyraźnie.

 

Po badaniu logopeda może ocenić stan rozwoju mowy dziecka i ewentualnie skierować do specjalistów: ortodonty (wady zgryzu, anomalie w uzębieniu), stomatologa (konieczność podcięcia wędzidełka), laryngologa (badanie słuchu), neurologa, psychologa, surdologopedy (niedosłuch), neurologopedy. W przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców, podejmuje terapię.

 

Najczęstszymi wadami wymowy są:

 • sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek szeregów : s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż,
 • parasygmatyzm – zamienianie wyżej wymienionych szeregów głosek,
 • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r,
 • pararotacyzm – zastępowanie głoski r głoską l lub j,
 • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k,
 • parakappacyzm – zastępowanie głoski k głoską t,
 • gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g,
 • lambdacyzm – zastępowanie głoski l głoską j, ewentualnie r,
 • paragammacyzm – zastępowanie głoski g głoską d,
 • bezdźwięczność – realizacja głosek dźwięcznych bezdźwięcznie,
 • dyslalia całkowita – nieprawidłowa realizacja kilku lub nawet kilkunastu głosek, przez co mowa jest niezrozumiała,
 • jąkanie i niepłynność mowy.

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH z wykorzystaniem TIK


Etap terapii: Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „s” w wyrazach w śródgłosie- gry logopedyczne.
Cele ćwiczeń:
-utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „s” w śródgłosie;
-doskonalenie słychu fonematycznego
-usprawnianie motoryki narządów mowy,
-rozwijanie zdolności komunikacyjnych
-usprawnianie analizy i syntezy słuchowej;
-doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
-doskonalenie pamięci;
-doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
Metody pracy:
-demonstracja;
-wyjaśnianie;
-naśladownictwo;
Pomoce: zagadki, bajeczka logopedyczna, zestaw obrazków, zestaw PUS, domino logopedyczne, pamięć dźwiękowa
Przebieg zajęć:
I. Ćwiczenia przygotowawcze i sprawdzające:
1.Wprowadzenie do tematu:
-rozwiązywanie zagadki
Chodzić nie potrafi,
za to świetnie pełza.
Syczy, zamiast mówić,
po tym poznasz …..(węża )
2.Ćwiczenia oddechowo- artykulacyjne:
-Bajeczka logopedyczna pt. Poranek węża Syczka
Pewnego ranka wąż Syczek spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy ustnej), gdy nagle przez okna zaczęły wpadać pierwsze promienie słońca. Syczek zaczął się wiercić (poruszanie czubkiem języka za dolnymi zębami), aż wreszcie się obudził. Przeciągnął się (wysuwanie języka z jamy ustnej) i postanowił sprawdzić jaka jest pogoda. Otworzył więc drzwi swojego domu (szerokie otwieranie ust) i ostrożnie wyjrzał na zewnątrz (powolne wysunięcie języka do przodu). Rozejrzał się w prawo i w lewo (język wędruje do prawego i do lewego kącika ust), spojrzał w górę (język dotyka górnej wargi, kieruje się do nosa) i w dół (język dotyka dolnej wargi i kieruje się do brody). Zobaczył, że na niebie świeci piękne słońce i wieje leciutki wiatr (wciąganie powietrza nosem i wydmuchiwanie ustami). Ciesząc się z tak pięknej pogody zatańczył uradowany (rozchylenie ust jak w uśmiechu i oblizywanie warg ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawianie ssss). Postanowił, że wybierze się na wycieczkę do zoo. Najpierw musiał jednak spakować najpotrzebniejsze rzeczy.
-Ćwiczenia słuchowo- artykulacyjne Wąż
Wybieranie i kolorowanie rzeczy, w których nazwach słychać głoskę s (ser, sałata, kiełbasa, masło, walizka).
Po spakowaniu wszystkich rzeczy do walizki Syczek wyruszył w drogę. W czasie wędrówki podziwiał przepiękne widoki. Jeden z nich tak go zachwycił, że postanowił w tym miejscu zatrzymać się na chwilkę i urządzić piknik.

Ćwiczenia właściwe-

1.       Powtórzenie wyrazów poznanych na poprzednich zajęciach. Wykorzystanie programu multimedialnego LOGO Gry

2.       Zastosowanie gry pamięć dźwiękowa- wyszukiwanie par tych samych dźwięków.

3.       Układanie PUS- wyrazy z głoską „s” w śródgłosie

4.       Powtarzanie wyrazów z zestawu PUS- tworzenie zdań z wyrazami oraz wytłumaczenie nieznanych wyrazów i zapisanie ich w zeszycie.

5.       Domino logopedyczne- układanie domina wyrazowego (głoska „s” w śródgłosie)- wykorzystanie programu multimedialnego LOGOPEDIA 2.

Zapisanie wyrazów nieznanych i ich znaczenia.

 

Zakończenie zajęć:

Przypomnienie znaczenia nowych wyrazów poznanych na zajęciach.

Zadanie domowe- nauka poznanych wyrazów.

Monika Morka

 

Scenariusz zajęć logopedycznych z zastosowaniem TIK

 

Temat: Utrwalanie głoski „sz”  w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. 

Cele ogólne:

- utrwalenie głoski „sz” w sąsiedztwie samogłosek 

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych

- rozwijanie percepcji słuchowej

- usprawnienie pamięci i koordynacji wzrokowo – słuchowej

- poszerzenie słownika biernego i czynnego

Cele szczegółowe:

- usprawnianie aparatu mowy i prawidłowego oddychania (wydłużanie fazy wydechowej)

- doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej  

- utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz” w wyrazach

- doskonalenie percepcji słuchowej

- utrwalanie głoski „sz” w wyrażeniach

- usprawnianie techniki czytania (w trakcie wykonywania ćwiczeń)

- doskonalenie umiejętności budowania zdań z podanymi wyrażeniami

Metody:                                                                              

- ćwiczeń ortofonicznych

- oglądowa

- słowna       

- ćwiczeń praktycznych

- aktywizująca

Środki dydaktyczne:

- lustro, multimedialny program logopedyczny „Logo Gry”, „Logo obrazki” „Logopedia 2” , K. Szłapa „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj”, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009.

Forma pracy: indywidualna

Czas trwania zajęć: 45 min.

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wprowadzające:

1. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe. Uczeń wykonuje wskazane ćwiczenia, po zaprezentowaniu ich przez program „logopedia 2”  - W lesie”

a) konik- parskamy, źrebak-kląskamy, kot-prężymy język, ryba- robimy okrągłe usta, koci grzbiet- język wygina się, wiewiórka- czubek języka dotyka górnych zębów

b) logo gry- rysowanie kotka wymawiając jak najdłużej samogłoskę „a” wydłużając fazę wydechową

 

2. Zabawa w wyrazy dźwiękonaśladowcze .

Wykorzystanie programu  „Logo obrazki”. Uczeń naśladuje dźwięki, jakie wydają zwierzęta.

3. Wykorzystanie Programu Logopedia 2- głoska sz: powtarzanie sylab i logotomów. Uczeń powtarza  kolejne połączenia „sz” z samogłoskami: : szo, sza, sze, szu, szy, asza, oszo, esze,uszu, yszy, asz, osz, esz, usz, ysz.

II. Zajęcia zasadnicze:

1. Sprawdzenie pracy domowej.

2. Utrwalanie „sz” w wyrazach.

a) Program Logopedia 2 (nagłos, śródgłos, wygłos):

- nagłos: szafa, szkoła, szelki

- śródgłos: koszyk, kieszeń, maszyna

- wygłos: kosz, mysz

3. Utrwalanie „sz” w wyrażeniach i zdaniach. Wykorzystanie programu „Logopedia 2”-

a) Łączenie usłyszanego wyrazu- prawidłowe powtórzenie oraz połączenie wyrazu z obrazkiem.

b) Układanie domina logopedycznego składającego się z wyrazów zawierających głoskę „sz”

c) Układanie puzzli a następnie tworzenie opowiadania do obrazka zwracając uwagę na prawidłową artykulację głoski „sz”.

d) Gra w memory logopedyczne- parą jest obrazek oraz wyraz z głoską sz. Po odgadnięciu wszystkich par obrazków, uczeń powtarza wszystkie odgadnięte nazwy.

III. Zajęcia końcowe:

Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej. Pracą domową dziecka jest opisanie ilustracji „Na wiejskim podwórku” całymi zdaniami z wykorzystaniem utworzonych wyrażeń, zapisanie ich w zeszycie oraz pokolorowanie obrazka.

 Monika Morka 

 


Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28