Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Oświadczam że będę przestrzegać następujących ustaleń:

W wyznaczonym terminie dostarczę nauczycielowi pisemną zgodę od rodziców/ opiekunów na udział w konkursie

Zobowiązuję się do punktualnego stawiania się na miejsce zbiórki przed zawodami zgodnie z poleceniem opiekuna.

Zobowiązuję się do godnego reprezentowania szkoły.

Zobowiązuję są do przestrzegania wszystkich zasad właściwego zachowania zawartych w statucie szkoły.

W trakcie konkursu obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia tytoniu.

W przypadku naruszenia przeze mnie punktu 4 zawiadamia się moich rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.

W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek objawów choroby niezwłocznie zgłoszę się do opiekuna grupy.

Niedopuszczalne jest moje samowolne oddalanie się z miejsca konkursu.

Szkody materialne spowodowane przeze mnie obciążają mnie lub moich rodziców/prawnych opiekunów.

W przypadku nieprzestrzegania przeze mnie regulaminu wyjścia  będą wyciągane wobec mnie konsekwencje zgodne ze statutem szkoły!

Dyrekcja szkoły i opiekun grupy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty

( telefony, tablety, itp.) zabrane przeze mnie.

Zegar

Kalendarz

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30