Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

Regulamin zawodów sportowych

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH

Oświadczam że będę przestrzegać następujących ustaleń:

 1. W wyznaczonym terminie dostarczę nauczycielowi pisemną zgodę od rodziców/ opiekunów na udział w zawodach / imprezie sportowej .
 2. Zobowiązuję się do punktualnego stawiania się na miejsce zbiórki przed zawodami zgodnie z poleceniem opiekuna.
 3. Zobowiązuję się do godnego reprezentowania szkoły oraz przestrzegania zasad „fair play” podczas zawodów.
 4. Zobowiązuję są do przestrzegania wszystkich zasad właściwego zachowania zawartych w statucie szkoły.
 5. W trakcie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia tytoniu.
 6. W przypadku naruszenia przeze mnie punktu nr 4 zawiadamia się moich rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.
 7. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek objawów choroby niezwłocznie zgłoszę się do opiekuna grupy.
 8. Niedopuszczalne jest moje samowolne oddalanie się z miejsca zawodów.
 9. Szkody materialne spowodowane przeze mnie obciążają mnie lub moich rodziców/prawnych opiekunów.
 10. W przypadku nieprzestrzegania przeze mnie regulaminu wyjścia na zawody sportowe będą wyciągane wobec mnie konsekwencje zgodne ze statutem szkoły.
 11. Dyrekcja szkoły i opiekun grupy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmiot( telefony, tablety, itp) zabrane przeze mnie na zawody.

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28