Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

Znalezione obrazy dla zapytania DZIECI

PLAN PRACY ŚWIETLICY

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

 
Celem działalności świetlicy jest:
1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
3. Zorganizowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
4. Wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
7. Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
8. Organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.


W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze, plastyczne, techniczne, nauki gry na gitarze klasycznej, wokalne oraz gry i zabawy ruchowe. Formy te dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania swoich zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach.
Przy świetlicy działa również stołówka szkolna, w której uczniowie mają możliwość zjeść  na przerwie ciepły posiłek.

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28