Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020


PROCEDURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy.

3.      Wszyscy uczniowie i pracownicy po wejściu do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.

4.      Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma niezależnymi wejściami, nie wcześniej niż o godz.7.45:

- uczniowie klas I – III wejściem od holu

- uczniowie klas IV –VIII głównym wejściem.

Uczniowie przychodzący do szkoły przed 7.45 wchodzą do szkoły głównym wejściem i oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej.

5.      Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku, lecz pozostawiają swoje dzieci pod opieką pracownika szkoły

6.      Uczniowie po wejściu do szkoły udają się bezpośredni do swoich klas, z uwzględnieniem pkt.8 i 9.

7.      Uczniowie klas I – III po skończonych głównych zajęciach edukacyjnych opuszczają szkołę wyjściem przez hol.

Natomiast uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych wychodzą ze szkoły wyjściem głównym.

8.      Rodzice odbierający dzieci po zajęciach oczekują  przed budynkiem szkolnym.

9.      Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia są odbierane ze szkoły na podstawie oddzielnych przepisów

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych klas odbywają się w przydzielonej dla danego oddziału sali lekcyjnej, gdzie również uczniowie klas IV,VII i VIII przebierają obuwie i pozostawiają wierzchnią odzież.

  Klasy I-III oraz VI a i VI b buty i wierzchnią odzież pozostawiają w wyznaczonych przez wychowawców szafkach.

  Uczniowie mogą opuścić salę lekcyjną tylko z opiekunem w wyznaczone miejsce
 i w określonym czasie.

13.  Sale lekcyjne i korytarze powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14.  W trakcie pobytu w szkole uczeń musi być wyposażony w maseczkę (używaną
w określonych sytuacjach) i zachowywać bezpieczny odstęp od uczniów i pracowników szkoły oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny:

- częste mycie rąk (szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),

- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15.  Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w klasie przyborów szkolnych
i podręczników w przydzielonej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się  przyborami szkolnymi między sobą.

16.  Do odwołania w szkole nie działa dzwonek. Nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

17.  W miarę możliwości zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

18.  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wyznaczonych salach. W trakcie tych zajęć obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas zajęć  edukacyjnych.

19.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

20.  Wszelkie sprawy do załatwienia w sekretariacie lub Dyrektora Szkoły odbywają się poprzez skrzynkę na listy znajdującą się w przy głównym wejściu do budynku szkoły, telefonicznie, e-mailowo lub przez dziennik elektroniczny Librus. W szczególnych, koniecznych sytuacjach rodzice mogą załatwiać sprawy w sekretariacie osobiście.

21.  Korzystanie z biblioteki szkolnej, świetlicy i stołówki określają odrębne procedury.

22.  Zasady zachowania w wypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem określają odrębne procedury

23.  Zasady kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz odbieranie dziecka ze szkoły określają odrębne procedury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne


Szanowni Rodzice,

 

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne.Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw,za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl(zakładka Dziecko).Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji
i potrzeb.

Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród
6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom.
Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20092


Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania
z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego
Kodu Opiekuna 20092, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2018, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA.OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Sergiusz Grzenia

Tel. 794684452 lub 668219352

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I SŁONECZNYCH WAKACJI!!!


Znalezione obrazy dla zapytania SŁOŃCE gif

 

 


 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Gratulujemy uczniom naszej szkoły Rafałowi Kubikowi z klasy V oraz Pawłowi Władarzowi z klasy IIIa, którzy odebrali nagrodę od Pani Burmistrz Katarzyny Sawickiej- Mucha podczas Gali Najlepsi z Najlepszych. Życzymy dalszych sukcesów!!!!


 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

 Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole gif

W dniu 20.06.2018r. naszą szkołę odwiedzili przyszli uczniowie klasy pierwszej!

 

Pani Felicja Urbanek przygotowała dla gości wspaniałe przedstawienie oraz zapoznała ich ze szkolnymi salam. Każdy uczestnik, musiał także  wykonać zadanie na sali gimnastycznej po czym otrzymał słodki poczęstunek! Serdecznie dziękujemy za miłe chwile!

 Monika Morka


 

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. 

W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej oraz materiałami informacyjnymi poświęconymi programowi rządowemu „Dobry Start”, które znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA

 Monika Morka


 

 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Jedną z form realizacji tego programu jest głośne czytanie. W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  odbył się konkurs „Pięknie czytam”. Celem akcji było:

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Wyrabianie pozytywnego nastawienia do czytania.
  • Promowanie głośnego czytania dzieciom.

Wyniki konkursu w trzech grupach wiekowych:

Klasa I

I miejsce – Emilia Bora

II miejsce – Paulina Cieślak

III miejsce -  Natalia Pichur

Klasy III

I miejsce – Martyna Żmijewska

II miejsce – Maja Paluszek

III miejsce -  Ewa Kloch

Klasy IV-VII

I miejsce – Robert Patała

II miejsce – Kamil Jasita

III miejsce -  Karol Sala

Dziękujemy za udział

Bogusława Konieczny


 

W ramach innowacji pedagogicznej w dniu 07.06.2018 uczniowie klasy I
i uczniowie klasy IV a , uczestniczyli w Olimpiadzie organizowanej przez Urząd w Wodzisławiu Śląskim.
Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych i wszyscy otrzymali medale . Zabawa była świetna.

 

 Bożena Wajdeman


 

 

 

UCZESTNICY KOŁA WOLONTARIATU PODSUMOWALI ROK SZKOLNY.

UCZNIOWIE REGULARNIE POMAGALI MŁODSZYM I CZERPALI Z TEGO OGROMNĄ RADOŚĆ!DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM!

 

 Monika Morka


 

DLA NIEPODLEGŁEJ -  GRA MIEJSKA

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie zorganizowały grę miejską o tematyce historycznej. Gra odbyła się 15 maja i była skierowana do uczniów pszowskich podstawówek oraz gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas V i VII.

Zasady zabawy były proste - uczestnicy musieli przebyć trasę pomiędzy zaznaczonymi punktami kontrolnymi według odpowiedniej kolejności. W każdym punkcie czekały na nich zadania do wykonania: pytania dotyczące historii Pszowa, łamigłówki oraz zadania zręcznościowe. W ramach zabawy 4-osobowe grupy, rozwiązując zadania, przeszły od pszowskiej prochowni przez m.in. rynek i cmentarz komunalny, aż do Izby Tradycji przy SP 1. Na koniec zabawy zostały wręczone pamiątkowe nagrody uczniom i przygotowano poczęstunek .

 

Iwona Krzykała 


 

DZIEŃ DZIECKA 2018

 

1 czerwca na całym świecie dzieci mają swoje święto. W naszej szkole to również był niezwykły dzień. Dopisała nam pogoda, humory i energia!

 

Uczniowie wraz z wychowawcami spędzili wspólnie czas a oprócz tego odwiedzili nas wspaniali goście ze swoim SHOW! Zapraszamy do galerii zdjęć! Dziękujemy Radzie Rodziców za częściowe sfinansowanie przedstawienia!Wszyscy widzowie byli zachwyceni!

Monika Morka


 

INFORMACJA

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszowie informuje, że spotkanie rodziców uczniów  klasy I ( w roku szkolnym 2018/2019)odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie.


 

TURNIEJ SZACHOWY

 

 

 

        W piątek 18 maja 2018 r odbył się w naszej szkole

 

TURNIEJ SZACHOWY. 

 

Wyniki turnieju

 

I miejsce – Rafał Kubik

 

II miejsce – Dominik Sieja-Rutkowski

 

III miejsce – Fabian Głowiński, Jakub Barciaga

 

Życzymy dalszych sukcesów


 

 17 maja 2018 r uczeń Rafał Kubik reprezentował szkołę na Powiatowym Konkyursie Matematycznym dla uczniów kl 5 gdzie zdobył 5 miejsce na 20 szkół- GRATULACJE!

 

  Kangur Matematyczny - Sukcesy uczniów .

 

Ogromny sukces Rafała Kubik - Dyplom i nagroda za zdobycie wyniku:  BARDZO DOBRY w Kangurze Matematycznym w kategorii Beniamin - I miejsce w Powiecie i 7 miejsce w Województwie Śląskim .  

 

W kategorii Beniamin w Województwie Śląskim brało udział 6258 uczniów. Łącznie  we wszystkich kategoriach w województwie śląskim brało udział 27807 uczniów  z czego wynik BARDZO DOBRY uzyskało 280 uczniów.

 

Sukces ucznia kl 4 Wojciech Hein Wynik WYRÓŻNIENIE w Kategorii Maluch.

 

Wielkie brawa dla uczniów. A.J.


 

Festyn  rodzinny

        W piątek 18 maja 2018 r odbył się festyn rodzinny.
Tego dnia cała społeczność szkolna oraz rodzice przygotowali  szereg atrakcji. W czasie imprezy, można było wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych, zespołowych i indywidualnych.
 Wielu emocji dostarczył  turniej szachowy oraz fantastyczne  zabawy z klownem. Dzieciom podobał się kącik kosmetyczny, oblegany przez cały czas trwania festynu, w którym można było pomalować swoją buzię w różne ciekawe wzory.
Wielu wrażeń  dostarczyła również loteria fantowa.
Na szczególną uwagę zasłużyły prezentacje artystyczne uczniów naszej szkoły, którzy przygotowywali się pod kierunkiem swoich pań. Ten wspaniały program artystyczny zawierał różne  piosenki, tańce i humorystyczne scenki z życia rodziny. Dzieci parodiowały również artystów świata muzyki.
Oprócz atrakcji artystycznych przygotowanych przez naszych uczniów można było odpocząć przy kawie i zjeść przepyszne ciastka lub zjeść coś konkretnego – kiełbaskę z grilla.
Atrakcji było co niemiara, a pogoda mimo dość kapryśnej w tym tygodniu, tego dnia była wprost wymarzona.
Uczniowie naszej szkoły pokazali, jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić.
Wszyscy byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Podczas festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego. Atrakcje zorganizowane tego dnia pokazały możliwości spędzania wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny zarówno biologicznej, jak i  tej szkolnej.

 

 

 Felicja Urbanek


 

EEG BIOFEEDBACK

Rozpoczęły się zajęcia z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej- Akademia Kompetencji

Znalezione obrazy dla zapytania eeg biofeedback gifeeg.expert.net

W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback! Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci z różnego typu trudnościami.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

 Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji).

Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Trenuing mózgu wygląda na przykład tak:

Wyobraź sobie, że siedzisz w wygodnym fotelu i patrzysz w ekran komputera. Widzisz tam tor wyścigowy, a na nim wymarzone auto. Ty jesteś jego kierowcą, ale nie siedzisz za kierownicą. Nie dotykasz też ani klawiatury komputera, ani kierownicy. Twoje zadanie polega na prowadzeniu samochodu za pomocą… myśli. Niemożliwe? A jednak. Dzięki metodzie biofeedback można nie tylko bezpiecznie prowadzić wirtualny samochód czy poderwać do startu samolot, ale też sterować własnym ciałem.

W naszej szkole, dzięki nowoczesnemu urządzeniu do terapii EEG Biofeedback uczniowie mogą trenować mózg pod okiem specjalisty – sterują swoimi FALAMI MÓZGOWYMI przebieg animacji komputerowej.

Jak to się dzieje?

Tę metodę treningu mózgu wymyślono dla amerykańskich astronautów. Korzystał z niej także nasz mistrz narciarski Adam Małysz. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „biologiczne sprzężenie zwrotne”. By rozpocząć terapię, należy spotkać się ze specjalistą z zakresu Biofeedback. A potem zaczyna się seria treningów specjalnie dobranych dla konkretnego ucznia (potrzeba co najmniej dziesięciu, a czasem nawet kilkudziesięciu zajęć). Podczas treningów uczeń podłączony jest do aparatury za pomocą czujników. EEG Biofeedback mierzy rodzaje fal wysyłanych przez nasz mózg. Każdą zmianę tych parametrów widać na monitorze komputera oraz słychać w formie dźwięku. Dzięki temu możemy wpływać na reakcje własnego ciała i świadomie je korygować. Brzmi to tajemniczo, ale jest proste.

EEG Biofeedback polega na intensyfikacji lub wyciszeniu określonych fal wysyłanych przez nasz mózg. Emituje on cztery rodzaje tych fal: alfa, beta, theta i delta. Mają one różne zakresy. W zależności od naszego stanu psychofizycznego jeden typ fal przeważa. Dobroczynna dla mózgu jest fala alfa. Fizjologicznie występuje ona co najmniej dwa razy dziennie: po przebudzeniu i przed zaśnięciem oraz gdy mamy zamknięte oczy. Umysł – uwolniony od nadmiaru wrażeń – jest wówczas zdolny do twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Terapeuta wie o tym i jeśli potrzeba, żeby umysł wydajniej pracował (bo uczeń ma przed sobą ważny test), dobierze dla nas taki program komputerowy, który zintensyfikuje do pracy fale alfa (albo wyciszy fale beta high odpowiedzialne za stres, napięcie czy lęk).

Jak wygląda trening?

Gdy poddajmy się EEG Biofeedback, do naszej głowy terapeuta przykleja elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, czyli może zauważyć, które fale dominują, a które są zbyt słabe. Wie zatem, co wyciszyć, a co stymulować. Następnie wybiera dla nas indywidualny program, który obserwujemy na drugim ekranie w postaci przystępnej animacji. Osoba trenująca może obserwować pracę własnego mózgu i świadomie na nią wpływać. Kiedy wzrasta aktywność mózgu, w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów, dźwięku i animacja działa. Otrzymywana pozytywna informacja zwrotna motywuje i rozwija pracę mózgu. Fale mózgowe trenuje się również podczas oglądania ulubionego filmu. Zasada jest taka sama i jest to bardzo atrakcyjne. Każdy trening może być inny. Zamiast animacji, uczeń kontroluje bieg filmu otrzymując przy tym informację zwrotną, czy pracuje na określonej częstotliwości fal mózgowych. Gdy tak nie jest, dźwięk się wyłącza lub zatrzymuje się obraz.

 

 

 Monika Morka


 

Dzień Życzliwości i Integracji

27 kwietnia  w naszej szkole pod hasłem ,,Nauczmy się żyć obok siebie”, obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Integracji. Na uroczystość jak co roku, zaproszono władze miasta oraz rodziców. Dzieci z kółka teatralnego tym razem  przygotowały nie tylko przedstawienie teatralne ale także pantomimę.  Wcielając się w rolę bohaterów przedstawienia ,, Brzydkie kaczątko „   oraz ,, Samotny bo niekochany” podkreśliły, jak ważna dla każdego człowieka jest  akceptacja, potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy.  Na co dzień, goniąc za różnymi sprawami zapominamy o takich gestach i zwykłym uśmiechu. Występ dzieci  z pewnością pobudził dorosłych do refleksji nad  tym, z jakimi trudnościami borykają  się dzieci i jak bardzo w tej „drodze” bywają samotni, opuszczeni, niekochani. Niejeden  rodzic w ukryciu otarł łezkę wzruszenia. Szczególnie atrakcyjnym momentem występu była pantomima „Ręce”, która  opowiadała o darze jaki otrzymaliśmy od Boga, o tym, jak go wykorzystujemy. Pantomima ta pozostawiła odbiorców z refleksją nad własnym życiem. Całość uroczystości wzbogaciła oprawa muzyczna oraz piękne słowa wielu piosenek w wykonaniu samych aktorów. Głośne brawa dla dzieci były potwierdzeniem tego, że przedstawienia o tak ważnej tematyce są potrzebne i warto je prezentować w naszej szkole.

 Felicja Urbanek


 

 

                              ,, Zdrowo jem, więcej wiem”

 

Uczniowie klasy I  oraz III a i IIIb brali udział  w ósmej edycji projektu „Zdrowo
jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska,
którego patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda.
Projekt ten  realizowany był w trzech edycjach: jesiennej, zimowej i wiosennej. Zadaniem projektu było przywrócenie dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha. Miał on charakter ogólnopolskich, międzyszkolnych rywalizacji zespołowych. Uczył nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienił niewłaściwe nawyki żywieniowe, edukował, skłaniał do zmiany stylu życia. Był realizowany dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców.
W ramach realizacji poszczególnych tematów dzieci wykonywały liczne zadania związane ze zdrowym odżywianiem, układały jadłospisy i redagowały przepisy na sałatki warzywne i owocowe, rozwiązywały zagadki i wypełniały karty pracy ,projektowały plakaty zachęcające do zrezygnowania ze słodkich napojów i słodyczy na rzecz wody i zdrowych przekąsek .W konkursu dzieci dowiedziały się, co należy jeść, a czego unikać żeby odżywianie było zdrowe. Uczyły się brania odpowiedzialności za własne zdrowie. Ważnym celem realizowanego projektu, było także podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Realizację projektu uatrakcyjniły  wystawy tematyczne przygotowane przez uczniów oraz wspólne zabawy.
                                                                         

 Felicja Urbanek


 

10 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie, odbył się Miejski Konkurs Recytatorski pod tytułem „ Szkoła w poezji”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Filip Grychnik- uczeń klasy pierwszej oraz Julia Cichy- uczennica klasy trzeciej, która zdobyła w tym konkursie drugie miejsce a uczeń klasy I zdobył trzecie miejsce!!!

Ewa Mąka


 

20 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie, odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Paweł Władarz- uczeń klasy trzeciej "a"oraz Ewa Kloch- uczennica klasy trzeciej „b”, która zdobyła w tym konkursie trzecie miejsce.
Pamiątkowe zdjęcie znajduje się w galerii- zakładka laureaci konkursów

 

Ewa Mąka


 

ZAPRASZAMY DO GALERII GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ ZDJĘCIA Z WYCIECZKI KLAS TRZECICH DO KRAKOWA- WIELICZKI I PACANOWA, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 14-15.05.2018r.!!!


Znalezione obrazy dla zapytania brawo gifZnalezione obrazy dla zapytania sukces gif

 

W piątek 11 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbył się finał I Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatyczno- Technicznej- KWiT.  Spośród 140 uczestników konkursu, do ścisłego finału zakwalifikował się Rafał Kubik- uczeń klasy V, który walczył o wygraną z uczniami klas VII i ostatecznie jednym punktem zsunął się z podium zdobywając IV miejsce oraz wyróżnienie!!!!! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Monika Morka


 

 

PEDAGOGIZACJA

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ulotką informacyjną realizowanego w naszej szkole programu "TRZYMAJ FORMĘ":

https://www.trzymajforme.pl/files/?id_plik=47

 

 

 


 

 

ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY 18.05.2018r. od godziny 16.00

Plakat w galerii!


 


 

 

MY NIE GRYZIEMY

Znalezione obrazy dla zapytania my nie gryziemy

 

Uczniowie klas I- VII  wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki pogryzień przez psy, prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z psem, prawidłowego żywienia psów i kotów, zachowania w przypadku ataku oraz obowiązków opiekuna psa.

Zajęcia zorganizowała Fundacja Ewy Naworol, a odbywały się one w specjalnie przystosowanej sali lekcyjnej, zamontowanej na ciężarówce. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w razie spotkania z agresywnym psem, kiedy można głaskać pieska, a kiedy lepiej do niego nie podchodzić oraz jak być odpowiedzialnym opiekunem zwierząt. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Rady Rodziców. Zapraszamy do galerii!

 

 Monika Morka


 

Wykaz uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie , do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019:

 

1.      Bartczak Marta

2.      Brulińska Amelia

3.      Burszczyk Piotr

4.      Cieślik Aleksander

5.      Czech Franciszek

6.      Dombek Kamil

7.      Donga Karol

8.      Fibic Paulina

9.      Gałczyńska Oliwia

10.  Grzenia Paweł

11.  Korbel Filip

12.  Kuźnik Karolina

13.  Marcinkowski Oskar

14.  Musioł Oliwia

15.  Myśliwiec Paulina

16.  Patała Alicja

17.  Płaczek Nikodem

18.  Przybyła Błażej

19.  Szczotok Tomasz

20.  Tecler Alan

21.  Wawrzyńczak Iga

22.  Wolny Bartosz

 

 


 

Światowy Dzień Czekolady obchodzony jest 12 kwietnia

Znalezione obrazy dla zapytania czekolada gif wedelgrafikę pobrano ze strony ilekalorii.com


Historia czekolady liczy 3 tys. lat, choć ledwie od niespełna 200 lat jemy ją w tabliczkach i bombonierkach. Służące do wyrobu czekolady ziarna kakaowca były niegdyś środkiem płatniczym, a kawiarnie, gdzie od XVII pito czekoladę – ogniskami rozmaitych rewolucji.

Znawca tematu, dr Jacek Kurek z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, wskazał, że czekolada sprzed trzech tysięcy znana była wyłącznie w postaci napoju. – W dodatku ludy mezoamerykańskie piły ją nie na słodko, ale na ostro, np. z dużym dodatkiem chili lub innych ostrych przypraw – opowiadał. Uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu zainicjowali akcję "Podziel się kostką czekolady". Akcja miała na celu propagowanie wolontariatu przez dzielenie się z kolegami i koleżankami symboliczną kostką czekolady.
Uczniowie delektując się słodyczami wysłuchali także ciekawostek dotyczących znaczenia czekolady od najdawniejszych czasów a w czasie przerwy na korytarzach rozbrzmiewał głos piosenki Chocolate zespołu Soul Control.

 

 

Monika Morka


 

Znalezione obrazy dla zapytania światowy dzień zdrowia gifgrfikę pobrano ze strony szkolneblogi.pl

 

 

 

Zdrowie dla wszystkich – tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia, a jego tematem przewodnim była powszechna opieka zdrowotna wszędzie i dla wszystkich. Okazuje się, że dla połowy światowej populacji dostęp do opieki zdrowotnej jest wciąż utrudniony, dlatego też 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia skupia swoją szczególną uwagę na konieczności jej zapewnienia. Ten szczególny dzień został również zaakcentowany w naszej szkole. We wtorkowe słoneczne przedpołudnie wszyscy uczniowie uzyskali od starszych kolegów Koła Wolontariatu Szkolnego kilka cennych informacji o naszym zdrowiu. Obchody Światowego Dnia Zdrowia dają możliwość wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia populacji. W naszej szkole w ciągu roku szkolnego podejmujemy wiele tematów w zakresie edukacji zdrowotnej.

Monika MorkaZnalezione obrazy dla zapytania uwaga gifgrafikę pobrano ze strony: szkolneblogi.pl 

 

PROFILAKTYKA DOBREGO RODZICIELSTWA

 

DRODZY RODZICE W RAMACH PEDAGOGIZACJI ZAPRASZAM PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI DOSTĘPNYMI POD LINKIEM

 https://fdds.pl/problem/dobre-rodzicielstwo/

 

Monika Morka


 

KOLEJNY SUKCES NASZEJ UCZENNICY!

Znalezione obrazy dla zapytania sukces gifgrafikę pobrano ze strony: gifimage.net

Uczniowie:  Martyna Grzenia z klasy VI oraz Martyna Bugla, Jakub Czyż z klasy V i Dawid Pawliczek z klasy VII brali udział w powiatowym konkursie grafiki komputerowej pt.: Reklamowa Szkoła. Wszystkie prace były wykonane bardzo starannie a rywalizacja była bardzo duża!

Martyna Grzenia otrzymała wyróżnienie!

 

W dniu 9.04.2018r. odbyło się wręczenie nagród! Serdecznie gratulujemy!

 

Monika Morka


 

W dniu 3.04.2018r obchodził swoje urodziny ks. prof. Jerzy Szymik.

Życzenia urodzinowe w imieniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły składali Martyna G. i Karol S.
Grażyna Mojżysz

Zegar

Kalendarz

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31