Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczne ferie

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linku :

 

http://www.bezpiecznadroga.com.pl/ferie/bezpieczne-ferie.html

 

 


 

Dnia 27 stycznia 2018 r odbyły sie eliminzacje szkolne do Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas czwartych  "Bzik "

 

 W eliminacjach brali udział:

 

 Grzegorz Głazik,

 

 Wojciech Hein

 

 Szymon Dąbek

 

 Jakub Wolny.

 

 Uczniowie mieli do rozwiązania zadania maetmatyczne, łamigłówki , tangram i sudoku.

 

 Matematyczne zmagania wygrał  Wojciech Hein kl 4a , który będzie reprezentował szkołę na szczeblu Powiatu.- Gratulujemy.  

 

Anna Jęczmionka


 

 

Kiermasz książki nowej

 

 

W dniach 5-15 grudnia 2017 roku w bibliotece szkolnej miał miejsce coroczny kiermasz książki nowej. Kiermasze te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Każdy może znaleźć odpowiednią pozycję dla siebie lub swoich bliskich, tym bardziej, że ceny nie są wygórowane, a wydania książek bardzo ładne. Tematyka książek jest bardzo zróżnicowana – od bajeczek i baśni do czytania i kolorowania, po książki popularno-naukowe, słowniki i atlasy.

 

Bogusława Konieczny


 

SUKCES NIKODEMA

Znalezione obrazy dla zapytania aniołek gif

NIKODEM BANASIAK Z KLASY IVa ZDOBYŁ I MIEJSCE W REJONOWYM KONKURSIE PLASTYCZYM

 pt:” ANIOŁ LUDOWY” !!!

OGROMNE GRATULACJE OD CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ DLA NIKODEMA!ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!! 

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU „W PRZYSZŁOŚCI ZOSTANĘ…”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem   konkursu   „W    przyszłości    zostanę…”    jest    Wydział    Edukacji  w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

2.      Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os. 1 Maja     16 A, tel. 327293242. Osoba do kontaktu: Aleksandra Zielonka.

3.      Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakładce Konkursy.

4.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas V - VI szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. 

5.      Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przedmiot i cele konkursu

 

1. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej, a w szczególności:

      poznawanie zawodów,

      rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy,

      rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,

      rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej,

      rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

 

§ 3 Założenia konkursu

 

1.      Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  wymarzonego  zawodu   przedstawionego w formie plakatu w formacie A2 lub A1 oraz prezentacji wybranego przez uczestnika zawodu. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka czy papieroplastyka). Prace mogą być wykonane również w programie graficznym. W projekcie uczestnicy mogą również wykorzystać zrobione przez siebie zdjęcia.

2.      Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna, nazwa szkoły oraz indywidualny tytuł plakatu.

3.      Prace mają być wykonane indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby.

4.      Konkurs będzie jednoetapowy, a wygra praca, która uzyska największą liczbę punktów.

5.      Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich i majątkowych na Organizatora.

6.      Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Organizatorowi. W przypadku osób trzecich biorących udział w projekcie (osoby występujące na zdjęciach) niezbędne jest dołączenie zgody tych osób na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu.

 

 

§ 4 Warunki oceny i nagroda główna

 

1.      Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.      Prace   konkursowe    zostaną    ocenione    na    podstawie    kryteriów    formalnych   i  merytorycznych  (zgodność  pracy  z  tematyką),  a  także  inwencja,  oryginalność     i pomysłowość pracy i wrażenia estetyczne.

3.      Kryteria oceny:

  Plakat formatu A1 lub A2 wykonany dowolną techniką.

  Prezentacja plakatu będzie polegała na przedstawieniu wybranego zawodu (min. czas 5 min, max. 7 min) z uwzględnieniem: uzasadnienia wyboru danego zawodu, charakterystyką zawodu (wady, zalety, możliwości zatrudnienia), a także ciekawostkami o wybranym zawodzie.

 

4.      Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

§ 5 Terminarz konkursu

 

1.      Szkoła   zgłasza   chęć   udziału w  konkursie  do          16.03.2018 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2.      Szkoły zgłaszają swoich przedstawicieli do 27.04.2018 r.

3.      Prezentacja prac konkursowych  w dniu 22.05.2018 r. 

4.      Informacja          o          zwycięskim     projekcie         znajdzie           się       na        stronie: www.powiatwodzislawski.pl, www.podn.wodzislaw.pl

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.      Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

2.      Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania, bądź odwołania konkursu.

3.      Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom konkursu.

 

4.      Organizator ma prawo opublikować nagrodzone projekty. 


 

 

REGULAMIN KONKURSU „JA I MÓJ ZAWÓD W PRZYSZŁOŚCI”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem  konkursu  „Ja  i  mój  zawód  w  przyszłości”  jest  Wydział  Edukacji  w Wodzisławiu Śl. we współpracy z Powiatowym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Wodzisławiu Śląskim.

2.      Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os. 1 Maja     16 A, tel. 327293242. Osoba do kontaktu: Aleksandra Zielonka.

3.      Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakładce Konkursy.

4.      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i oddziałów klas VII szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego.

5.      Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przedmiot i cele konkursu

 

1. Celem konkursu jest:

      kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  pracy  zawodowej   i   promowanie   wiedzy o rynku pracy,

      propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej aktywnych postaw promujących świadome wybieranie zawodu, który chcą w przyszłości wykonywać,

      pobudzanie przedsiębiorczości oraz motywowanie do realizacji kreatywnych projektów,

      poznanie świata zawodów i klasyfikacji zawodów,

      poznanie kwalifikacji zawodowych i zadań zawodowych,

      zidentyfikowanie potrzeb aktualnego rynku pracy,

      określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności,

      rozpoznanie mapy szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego,

      korzystanie z technologii informacyjnej,

      wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu, przedstawiającego wybrany zawód przyszłości.

§ 3 Założenia konkursu

 

1.      Pomysł na zawód przyszłości należy opracować w formie filmu.

2.      Film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficzny. Założenia: czas – maksymalny czas trwania: 5 min. Format: AVI, MP4. Prace należy przesłać na płycie CD-R lub DVD.

3.      Nośnik oraz okładka każdego filmu powinna być opisana w następujący sposób: imię  i nazwisko Uczestnika, nazwa szkoły oraz indywidualny tytuł filmu.

4.      Projekty mogą być wykonane indywidualnie lub w zespole maksymalnie trzyosobowym (kryteria oceny prac są takie same).

5.      Konkurs będzie jednoetapowy, a wygra projekt, który uzyska największą liczbę punktów.

6.      Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich i majątkowych na Organizatora.

7.      Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Organizatorowi. W przypadku osób trzecich biorących udział w projekcie (osoby występujące w filmie) niezbędne jest dołączenie zgody tych osób na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu.

 

 

§ 4 Warunki oceny i nagroda główna

 

1.      Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.      Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie kryteriów formalnych. Przy ocenie uwzględnione zostanie również spełnienie wymagań technicznych, merytorycznych,  a także inwencja, oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu, estetyka.

3.      W szczególności ocenie podlegać będzie ujęcie w filmie następujących aspektów :

prezentacja zawodu, pomysłowość i kreatywność.

W filmie możesz wziąć pod uwagę:

 

       uzasadnienie wyboru zawodu potwierdzone aktualnymi badaniami i trendami na rynku pracy,

       prezentacja zawodu i ciekawostki związane z zawodem,

       predyspozycje i przeciwwskazania psychofizyczne do wykonywania zawodu,

       wady i zalety zawodu, ciekawostki dotyczące zawodu,

       transformacja zawodu w wyniku postępu technicznego,

       kwalifikacje zawodowe, zadania zawodowe i opis stanowiska pracy,

       ścieżki kształcenia i instytucje kształcące,

       płace; szanse zatrudnienia z podaniem konkretnych przykładów,

       specjalizacje, ścieżka kariery w danym zawodzie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

       przedstawienie zawodu, jako pasji,

       estetyka, pomysłowość i kreatywność, efektywne wykorzystanie czasu,

       poprawność językowa.

 

4. Dla twórców trzech najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

§ 5 Terminarz konkursu

 

1.      Uczestników konkursu należy zgłosić   do 30.03.2018 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2.      Prace konkursowe należy dostarczyć do 27 kwietnia 2018 r.

3.      Prace  należy   dostarczyć   osobiście   lub   wysłać   pocztą   w   zamkniętej   kopercie  z dopiskiem: Konkurs „Ja i mój zawód w przyszłości” wraz z informacją dotyczącą danych uczestnika i opiekuna (imię i nazwisko, szkoła, jaką reprezentuje uczestnik oraz telefon kontaktowy) na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, os.

1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śl.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w  22 maja 2018 r.

5.      Informacja          o          zwycięskim     projekcie         znajdzie           się       na        stronie: www.powiatwodzislawski.pl, www.podn.wodzislaw.pl

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1.      Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

2.      Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania bądź odwołania konkursu.

3.      Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom konkursu.

 

4.      Organizator ma prawo opublikować projekt, który uzyskał największą liczbę punktów. 

 

Uwaga , uwaga !!!

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową rozstrzygnięty.

W klasach I – III nagrody otrzymali:

1.     Maja Falkowska , Kamil Szczotok

2.     Emilia Bora, Zuzanna Pacia

3.     Michał Bańczyk

W klasach IV – VII nagrody otrzymali:

1.     Laura Lelek

2.     Julia Chłapek

3.     Daria Grzenia, Wojciech Hein

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU DZIĘKUJEMY J


 

PROFILAKTYKA

W dniu 19.12.2017r. nasza szkołę odwiedziła specjalistka- trener personalny z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.

Klasy IVa, V oraz VII odbyły warsztaty umiejętności personalnych. Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia na nich czyhają we współczesnym świecie oraz poznali możliwości asertywnego zachowania się. Warsztaty zostały sfinansowane dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie.

 Monika Morka 


 

 JASEŁKA 2017

Znalezione obrazy dla zapytania jasełka

 

DRODZY RODZICE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA JASEŁKA ORAZ KIERMASZ ŚWIĄTECZNY-

13.12.2017r. o godzinie 16.00


 

BZEPIECZESTWO PIESZEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pieszy

W ostatnich dniach na śląskich drogach odnotowano kilka tragicznych wypadków na oznakowanych przejściach dla pieszych, w tym również tragedię z udziałem dwóch nastoletnich uczennic.

Śląska Policja informuje, że pomimo podejmowanych działań w celu ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego, zdarzają się liczne wypadki z ich udziałem. Bezpośrednią przyczyną zaistnienia tego rodzaju zdarzeń jest zarówno niewłaściwe zachowanie pieszych w rejonach dróg i przejść dla pieszych, jak również niezgodne z przepisami ruchu drogowego zachowanie kierujących pojazdami. W ciągu dziesięciu miesięcy 2017 r. na drogach woj. śląskiego zginęło 65 pieszych, a 777 zostało rannych, natomiast na przejściach dla pieszych w wypadkach drogowych obrażenia odniosły 393 osoby, a zginęło 28. W związku z niepokojącymi informacjami uczniowie naszej szkoły zostali poinformowania jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Prosimy aby Państwo, jako rodzice również przypominali swoim pociechom o bezpiecznym poruszaniu się na drodze!

Monika Morka

  


 

GODZINA KODOWANIA 2017 W NASZEJ SZKOLE

Znalezione obrazy dla zapytania godzina kodowania

Uczniowie klasy V w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week) w poniedziałek 4.12.2017r. uczestniczyli w warsztatach godziny kodowania. Uczniowie na zajęcia zaprosili swoich rodziców, którzy chcieli zapoznać się z tajnikami programowania. Wszyscy uczestnicy ukończyli warsztaty otrzymując certyfikat!

„Moja porada numer jeden – powinieneś uczyć się programować.”
– Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka

Świat nowych technologii może onieśmielać, ale nie musi tak być! Godzina kodowania to okazja, by zrobić pierwszy krok i lepiej poznać zasady funkcjonowania programów komputerowych. Programowanie to nie tylko dobre ćwiczenie koncentracji i umiejętności, ale także możliwość wpływania na otaczający Cię świat nowych mediów. Nie musisz być tylko biernym odbiorcą komunikatu – możesz go tworzyć i poczuć się częścią międzynarodowej społeczności internautów!

Na 200 państw biorących udział w Godzinie Kodowania Polska plasuje się od dwóch lat w pierwszej dwudziestce najaktywniej kodujących krajów. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w warsztatach!

Monika Morka


 Znalezione obrazy dla zapytania czerwona wstążka aids

Światowy Dzień Walki z AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz kampanie poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy „Czerwona Kokardka”, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi. W naszej szkole w tym dniu odbyły się klasowe quizy wiedzy prowadzone przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga. Uczniowie świetnie poradzili sobie ze wszystkimi pytaniami a tym samym udowodnili, że posiadają liczne informacje na temat profilaktyki chorób zakaźnych!

Monika Morka


 

 


 

PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE DLA KLAS STARSZYCH

Znalezione obrazy dla zapytania człowiek

 W dniu 28.11.2017r. naszą szkołę już po raz kolejny odwiedzili aktorzy Teatru Bajaderka z Krakowa. Tym razem artyści przedstawili dramatyczny spektakl pt.: „Pielgrzym”,   wymagający od widza przemyśleń na temat swojego zachowania. Uczniowie dotknęli problemu empatii, tolerancji oraz poszukiwania własnej tożsamości bez ulegania nałogom. Spektakl mógł się odbyć dzięki współpracy z działającym na terenie naszego miasta stowarzyszeniem Pomóżmy Sobie.

Monika Morka


 

SUKCES NIKODEMA

Znalezione obrazy dla zapytania podium

W dniu 27.11.2017r. został rozstrzygnięty miejski, profilaktyczny konkurs plastyczny pt.: „Środki psychoaktywne- Ja mówię NIE”. Konkurs zorganizowany został przez stowarzyszenie Pomóżmy Sobie. Na podium stanął Nikodem Banasiak z klasy IV a zdobywając II miejsce! Serdecznie gratulujemy Nikodemowi i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Morka


 

 

POMAGAMY STASIOWI Z PSZOWA

 

 

 

 


 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Pszowie

23 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w Obchodach z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Pszowie. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie tanecznej
z bohaterami różnych bajek. Uroczystość była zorganizowana przez Sekcję Osób Niepełnosprawnych działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa z którą nasza szkoła współpracuje od wielu lat.

 BożenaWajdeman


 Laureaci SP 2 „ II Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej”

14 listopada 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie brali udział w „II Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej” pod patronatem Senatora RP Adama Gawędy oraz honorowym patronatem ks. prof. Jerzego Szymika.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 27 listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Galę laureatów poprzedził występ zespołu teatralnego Szkoły Podstawowej nr 2 z  Pszowa pt. „ Pisk Białego Orła”, pod kierownictwem pani mgr Felicji Urbanek. Po występie nadszedł czas na prezentację  zwycięzców konkursu.

III miejsce w kategorii klas młodszych zajął Zespół „ Wesołe nutki” w składzie : Martyna Żmijewska, Julia Cichy, Daria Barcikowska, Aleksandra Janosz, Weronika Kolbert, Karolina Wawrosz, Zuzanna Górecka, Julia Las, Jagoda Rogala, Maja Paluszek, Anna Balawajder.

II miejsce w kategorii klas IV-VII zajął zespół wokalny w składzie : Karol Sala, Jakub Czyż, Karolina Mitrenga, Zuzanna Jeziorowska, Emilia Polnik, Maria Głazik, Julia Chłapek, Kinga Kisiel, Martyna Grzenia.

Gratulujemy naszym aktorom, wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu.

Ewa Mąka


 

Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „To Ja”

 

Jak co roku w listopadzie uczniowie naszej szkoły reprezentowali nasze miasto w Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „To Ja” w Rydułtowach. Uczniowie klasy IV a przedstawili świetny występ małych sportowców. Festiwal miał na celu przedstawienie talentów osób niepełnosprawnych oraz uczniów klas integracyjnych z całego powiatu.
Wszyscy świetnie się bawili. 

BożenaWajdeman


 

„PISK BIAŁEGO ORŁA”

 

Dzień Niepodległości jest bardzo ważnym świętem dla naszego kraju. To rocznica upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Dlatego 11 listopada jest dniem szczególnym dla wszystkich obywateli naszego państwa. Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się w czwartek 9 listopada w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Pani Dyrektor, która zwróciła uwagę na ważność zbliżającego się święta oraz przywitała zaproszonego gościa w osobie radnego pana Wojciecha Kolorza. Następnie oddała głos uczniom koła teatralnego, którzy pod kierunkiem pani Felicji Urbanek przygotowali przedstawienie pod tytułem „Pisk Białego Orła”. Wprowadzeniem do spektaklu było wspólne odśpiewanie przez wszystkich uczniów hymnu państwowego. Przedstawienie opowiadało historię wiejskiej rodziny, mocno związanej z ojczyzną, która w czasie I wojny światowej przeżywa rodzinne nieszczęście - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Rodzina ukrywa w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. W przedstawieniu usłyszeliśmy parę wzruszających patriotycznych piosenek i zobaczyliśmy piękny taniec z szarfami w wykonaniu uczennic klasy trzeciej. Po przedstawieniu Pani Dyrektor podziękowała artystom nie szczędząc im słów uznania. Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez pana Wojciecha Kolorza w konkursie „Mój pomysł na karierę zawodową” oraz przedstawienie osiągnięć uczniów naszej szkoły w innych konkursach.  Laureaci zostali nagrodzeni brawami, a następnie wszyscy wrócili do klas na pozostałe  lekcje.

                                                                                                             Karol Sala z klasy VI


 

INFORMACJA

DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, ŻE W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY JEST PROGRAM PROZDROWOTNY : "TRZYMAJ FORMĘ" . ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI DLA RODZICÓW :

https://trzymajforme.pl/strona-glowna-6

 


 

 

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”

Paul Morphy

 

8.11.2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2           w Rydułtowach odbył się powiatowy turniej w szachach drużynowych dla uczniów z rocznika 2005 i młodszych. Został rozegrany wg systemu szwajcarskiego, ilość rund – 7, czas gry 15 min. na zawodnika. W zawodach łącznie wzięło udział 12 drużyn z naszą reprezentacją w składzie:

Rafał Kubik (pierwsza szachownica)
Robert Patała (druga szachownica)
Dawid Górecki (trzecia szachownica)
Alicja Polnik (czwarta szachownica)


W generalnej klasyfikacji turnieju nasza drużyna wywalczyła V
miejsce. Gratulujemy zawodnikom                  i życzymy dalszej wytrwałości.

Na turnieju spotkaliśmy Adama Radeckiego, wspaniałego szachisty, który uczęszczał kilka lat temu do naszej szkoły.

Bogusława Konieczny

 


 

PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ULOTKAMI PROFILAKTYCZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W GALERII!

Monika Morka


 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie. Prace proszę składać do gabinetu pedagoga do dnia 30.10.2017r.do godziny 15.00

„Środki psychoaktywne? Ja mówię NIE”- informacje w dzienniku elektronicznym

 

 Monika Morka


 

PROFILAKTYKA W SZKOLE

 

Znalezione obrazy dla zapytania serce gif 

Dnia 25października gościliśmy w naszej szkole dwie panie: psychoolog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim. Panie pedagog przeprowadziły z uczniami klasy IIIa oraz IIIb warsztaty na temat bezpiecznego zachowania się w szkole oraz poza nią. Warsztaty miały za zadanie kształtowane wiedzy i umiejętności  w obszarze relacji interpersonalnych, tworzenia przyjaźnie wspierającego klimatu szkoły, rozwiązywanie konfliktów  społecznych na drodze mediacji rówieśniczych i negocjacji oraz dialogu prowadzącego do porozumienia.Uczniowie byli bardzo zainteresowania warsztatami i brali w nich aktywny udział. Dziękujemy pracownikom Poradni Psychologiczno Pedagogicznej za współpracę. 

 Monika Morka


 

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Znalezione obrazy dla zapytania cyberprzestrzeń

W dniu 19.10.2017r. naszą szkołę odwiedzili  aktorzy  Teatru Bajaderka z Krakowa. Ciekawy scenariusz, autorska oprawa muzyczna, solidna scenografia oraz kostiumy, a także profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie przeniosło uczniów klas I- IV w niezapomnianą przygodę. Przedstawienie pt.: "Cyberprzestrzeń" pozwoliło w przystępy sposób poznać mechanizm uzależnienia od Internetu, zostały także ukazane inne zagrożenia czyhające na uczniów tracących czujność podczas korzystania z Internetu. Widzowie  z ciekawością zobaczyli spektakl oraz z zaangażowaniem brali udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez aktorów. Działania profilaktyczne  zostały zorganizowane w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Pomóżmy Sobie” .

 Monika Morka


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie.

Wymagane kwalifikacje – wykształcenie podstawowe,

Warunki pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 30.10.2017r. do 30.01.2018r. , z możliwością przedłużenia na kolejny okres, w wymiarze ¾ etatu,

Wymagane dokumenty – CV , kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, ul. Karola Miarki 16, w godz. 8.00-15.00 do dnia 19.10.2017r.

 


 

Znalezione obrazy dla zapytania anoreksjaWykład o anoreksji dla klasy VI i VII oraz wizyta Policji w klasie VII

 

Anoreksja, choroba, której nie da się przeoczyć. A mimo to jest często niewidzialna dla rodziny i bliskich chorej osoby. Jest efektem trudności w relacjach z innymi, kłopotów komunikacyjnych w rodzinie. Ujawnienie choroby i akceptacja jej przez najbliższych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyzdrowienie.
W latach dziewięćdziesiątych o anoreksji słyszano niewiele. Była to dziwna przypadłość modelek, o której czytaliśmy w artykułach przedrukowywanych z zagranicznych pism. Ledwie zdążyliśmy nauczyć się nazwy anorexia nervosa (jadłowstręt psychiczny), a już okazało się, że problem ten dotyczy wielu polskich nastolatek. No i znowu wydawało nam się, że nie sposób przegapić osoby chorej na jadłowstręt psychiczny. Wiadomo, że jest strasznie chuda, ma wyniszczony organizm. Niestety, anoreksji wcale nie jest tak łatwo rozpoznać. Zanim zostanie postawiona właściwa diagnoza, choroba może poczynić sporo zniszczeń w organizmie i bardzo trudno o szczęśliwe wyleczenie.  W ramach Dni Promocji zdrowia uczniów klasy VI i VII odwiedziła pani doktor Bożena Szymik- Iwanecka, która opowiedziała uczniom jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i jak niebezpieczne jest eksperymentowanie z dietą.

Monika Morka


OBCHODY  DNIA  EDUKACJI  NARODOWEJ

 

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

W tym szczególnym dniu, swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Członkowie szkolnego koła teatralnego  przygotowali uroczystą akademię, podczas której     w humorystyczny sposób złożyli nauczycielom życzenia oraz podziękowali za trud włożony w ich naukę  i wychowanie.

Swoje święto obchodzili również uczniowie klasy pierwszej. Podczas akademii złożyli uroczyste ślubowanie. Zostali także oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej poprzez pasowanie na ucznia dokonanego przez panią dyrektor Dorotę Sobalę.

W części oficjalnej głos zabrali: pani dyrektor – Dorota Sobala oraz pani Anna Burek –przewodnicząca Rady Rodziców . Na zakończenie uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły słodkie upominki.

Iwona Krzykała


 WIZYTA POLICJI W VII KLASIEZnalezione obrazy dla zapytania policja gif

W dniu 6.10.2017r. na prośbę pedagoga szkolnego klasę VII odwiedzili: st.asp. Rafał Materzok oraz st.asp. Grzegorz Kądziela. Podczas prelekcji słuchacze zapoznali się z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 26.11.1982r. „O postępowaniu w sprawach nieletnich”. Dowiedzieli się czym jest demoralizacja, co to jest czyn karalny, kim według obowiązującego prawa jest nieletni i jakie są przejawy demoralizacji. Wykład dotyczył również poszanowania własnej godności, zachowań prowokacyjnych oraz niebezpieczeństw związanych z zażywania środków uzależniających w tym napojów energetycznych.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała przygotowanego wykładu. Liczymy na to, że informacje zdobyte przez uczniów zostaną przez nich zapamiętane.

Monika Morka


 Znalezione obrazy dla zapytania pszczołą gif

W dniu 5.10.2017r. klasa III b brała udział w pokazie i prelekcji na temat miodu i życia pszczół. Organizatorem był MOK w Pszowie.

Dzieci dowiedziały się jak żyją pszczoły, oraz naocznie  zaobserwowały życie pszczół w ulu.

Na koniec posmakowały wyrobu pszczół w postaci miodu.

Ewa Mąka


 

REGULAMIN KONKURSU

TEMAT: „MÓJ POMYSŁ NA KARIERĘ ZAWODOWĄ”

1. Konkurs tematyczny jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz drugich                 i trzecich gimnazjum.

2.  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Ochotnicze Hufce Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie.

4. Konkurs objęty jest patronatem przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w Pszowie.

4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (do 10 slajdów) zgodnej z tematem konkursu.

5. Cele konkursu:

- popularyzacja działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017,

- kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

6. Każda uczestnicząca osoba wykonuje jedną pracę konkursową (nie dopuszcza się składania prac zbiorowych).

Warunki przygotowania prezentacji multimedialnej:

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office) i zapisana
w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

7. Celem konkursu jest wyłonienie 3 laureatów w każdej ze szkół.  

8. Miejsce i termin składania prac konkursowych: prace należy dostarczyć do doradcy zawodowego - pani Marzeny Mocek (SP2) lub pani Ewy Kolorz (SP3 i SP4).  Prace przyjmowane będą do dnia 12.10.2017 r., do godziny  20.00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 19.10.2017 r.

9. Kryteria oceny prac konkursowych: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na terenie każdej ze szkół oraz opublikowane na szkolnych stronach internetowych.

a) Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

1. ściśle związane z tematyką konkursu - np. 0-3 p.

2. prezentujące temat w sposób ciekawy i nieszablonowy - 0-3 p.

3. mające walory edukacyjne i popularyzujące postawę przedsiębiorczą - 0-3 p.

4. wykonane w sposób przejrzysty, spójny i czytelny - 0-3 p.

Prace splagiatowane nie będą brały udziału w konkursie.

Oceny prac konkursowych dokona komisja w składzie:

- p. Agnieszka Oślizło-Miler - doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie
- p. Marzena Mocek - szkolny doradca zawodowy
- p. Ewa Kolorz - szkolny doradca zawodowy
- p. Wojciech Kolorz - przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu             w Pszowie.

10. Na uczestników (3 pierwsze miejsca w każdej ze szkół) czekają nagrody. Dla autora najlepszej pracy z każdej szkoły przewidziano nagrody - niespodzianki ufundowane przez przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu                 w Pszowie.

11. Postanowienia końcowe

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne w dzienniku elektronicznym Librus. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo organizatorów                          do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji działań: SP2, SP3, SP4 i jednostek OHP.

Zawartość prac konkursowych nie może naruszać prawa oraz ogólnie przyjętych norm
i zasad. Nie może nikogo dyskryminować ani obrażać.

Prace uczestników nie mogą naruszać żadnych praw, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub autorskich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Pani Agnieszka Oślizło-Miler,  doradca zawodowy
w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pszowie.

 


 

 

Zegar

Kalendarz

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31